Szukaj w ofercie

Lekarstwo na całe zło

Medycyna się rozwija, a wraz z nią farmakologia. Nowe placówki aptekarskie wciąż potrzebują specjalistów, a kierunek TECHNIK FARMACEUTYCZNY w naszej szkole medycznej odpowiada na te potrzeby. Po dwóch i pół roku kształcenia w Centrum Edukacji Copernicus wychodzą od nas technicy farmaceutyczni z państwowym dyplomem upoważniającym do wykonywania zawodu.

Perspektywy zawodowe

Jakie perspektywy zawodowe ma technik farmaceutyczny? Bardzo szerokie. Technicy farmaceutyczni zawodowo zajmują się pracą w aptekach, punktach aptecznych oraz w przemyśle farmaceutycznym. Wykonują prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim).

Opcji na pracę dla technika farmaceutycznego jest mnóstwo, a możliwości rozwoju są ogromne. Jedną z nich jest fakt, że technicy farmaceutyczni posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych mogą być kierownikami punktów aptecznych. W samych Katowicach aptek jest ponad 660, co daje wiele możliwości na znalezienie zatrudnienia. Zawód ten zalicza się do zawodów włączonych do systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli technik farmaceutyczny zatrudniony jest w aptece, to może wytwarzać produkty medyczne, jednak wykonuje to zadanie pod kontrolą magistra farmacji. Technik farmaceutyczny powinien także informować pacjentów o tańszych zamiennikach, sporządzać zamówienia leków, które akurat skończyły się w aptece oraz sprawdzać terminy ważności medykamentów, będących na stanie apteki.

Zarobki

A jak wyglądają zarobki technika farmaceutycznego? Przeciętne zarobki na tym stanowisku wynoszą 3700 zł brutto. Co czwarty technik farmaceutyczny zarabia ponad 4200 zł brutto. 99% osób wykonujących ten zawód pracuje na podstawie umowy o pracę. Ich pensja brutto jest pomniejszana o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W większości przypadków technicy otrzymują także świadczenia pozapłacowe, takie jak dofinansowanie zajęć sportowych, ubezpieczenie na życie oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej. 17% spośród nich może liczyć również na regularne premie przyznawane co miesiąc.

I jak? Zapisałeś się już na ten kierunek? Rekrutacja trwa! Pamiętaj, że o przyjeciu decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Jeśli dołączysz do grona naszych słuchaczy, to już w styczniu 2022 roku będziesz miał drzwi otwarte do wykonywania tego ważnego i specjalistycznego zawodu, którego rynek pracy bardzo potrzebuje.